Príroda, Ekológia

Stránka o spoločnosti, o Košiciach, o prírode a rybolove a o hudbe.

http://www.k8jo.sk/

Webstránka pre študentov ekológie a environmentalistiky, zaujímavé články, info, download.

http://ekologia.mayday.sk/

Drevené pelety majú skvelé vlastnosti pre využitie ako vykurovacie palivo ale aj v ekológií. Vlastnosti peliet, postup ich výroby a svetový význam tohto paliva predstavený na informačnej stránke.

http://pelety.org/

Ekológia je samostatný vedný odbor až od 20 storočia. Je vlastne vedou o vzťahu medzi organizmami navzájom a organizmami a prostredím a všetkých sa nás týka viac, ako si myslíme.

http://ekologia.net46.net/
Top 1x

Vypracovanie dokumentácie - zámer alebo správa o hodnotení EIA, SEA, odborných posudkov, hlukové a rozptylové štúdie, zastupovanie v procese EIA/SEA s povoľujúcim a dotknutými orgánmi, koordinácia verejného prerokovania.

http://eia-posudzovanie.sk/

Milujem pani s veľkým P., ktorá nám dáva život, je to Pani Príroda. Stránka o prírode - faune a flóre.

http://eufrosyne.wz.cz/
Top 3x

Stránky o fretkách - malých kunovitých šelmách. Články zamerané na kŕmenie, zdravie, starostlivosť a chov.

http://www.fretky.sk/