Politika

Fair-play.sk - Aliancia Fair-play

Aliancia Fair-play sa usiluje, aby Slovensko spravovali zodpovední, transparentní a profesionálni politici. Veríme, že na zmenu politikov sa dá vplývať vytváraním tlaku na zvýšenie etických štandardov a transparentnosti v politike.

http://www.fair-play.sk/

Israel.cz

Izrael a Palestína v aktuálnom spravodajstve.

http://www.israel.cz/

Eretz.cz - spravodajstvo z Izraela

Izrael a Palestínska autonómia v denne aktualizovanom spravodajstve. Izraelská tlač, rádia, televízia. Čo sa píše o Izraeli v Česku a na Slovensku. Judaizmus.

http://eretz.cz/

CPEP.sk - centrum pre európsku politiku

Aktuálne informácie o európskom integračnom procese, prednášky, semináre, konferencie, publikácie o EÚ a NATO.

http://www.cpep.sk/

KSS.sk - Komunistická strana Slovenska

Komunistická strana Slovenska.

http://www.kss.sk/

Sfpa.sk - slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

SFPA je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike.

http://www.sfpa.sk/

Beo.sk - spravodajstvo, spoločnosť a história

Portál zameraný na alternatívne spravodajstvo, spoločnosť a históriu poskytujúci priestor pre necenzúrovanú diskusiu. Reakcie a komentáre mainstreamových médií.

http://www.beo.sk/

Politika.fmg.sk - politika na FMG.sk

Konferencie so spoločensko politickým zameraním.

http://www.politika.fmg.sk/

Strana sos.sk - Strana občianskej solidarity

Strana sociálno-demokratického typu so silným ekologickým akcentom zameraná na regionálnu a komunálnu politiku.

http://www.strana-sos.sk/

Strana zelených.sk - na Slovensku

Oficiálná stránka Strany zelených, Slovak Green Party SZ - demokratickej politickej strany, ktorej cieľmi sú zdravie človeka a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Predstavenie strany, kontakty, volebný program, tlačové správy, fotogaleria.

http://www.stranazelenych.sk/