Stroj, inteligencia, vedomie

Neformálne porovnanie dvoch prístupov k vedeckému štúdiu vedomia (a k otázke, či je možné vytvoriť stroj či robota obdareného vedomím) s odkazmi na odbornú literatúru. Týka sa oblastí ako umelá inteligencia, filozofia mysle a kognitívna veda.

http://marcelkvassay.net/article.php?id=sk-machine