Konec sanace vlhkého zdiva

Sanace vlhkého zdiva velmi náročný proces, kdy se po aplikaci sanační omítky musí čekat na vyzrání sanační omítky, aby se mohla aplikovat povrchová úprava. Sanační technologie dělíme na sanační tepelně – izolační omítky, klimatizační minerální desky

http://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/7590-konec-sanace-vlhkeho-zdiva-jak-jsme-ji-doposud-znali