X-Raj - sebarozvoj, sebakontrola a sebamotivácia

Stránka zameraná na sebarozvoj, sebakontrolu a sebamotiváciu. Venuje sa témam z psychológie, filozofie, sociológie a ekológie.

http://www.xraj.jecool.net/