Druhá svetová

E-zine o slovenských dejinách v rokoch 1900-1950.

http://www.druhasvetova.sk/